Първи етап

12.09.2016 г. – 30.11.2016 г.


На специално създадения сайт decormaistor.bg всеки участник ще може да се регистрира и да качи снимки на неограничен брой видове мазилки, изработени от него. От всеки вид мазилка участниците имат право да качат в сайта само по една снимка. При регистрацията майсторите имат опция да дадат уникални имена на своите мазилки, както и да посочат в кой склад на нашите партньори ще предоставят мостра на мазилката си, ако се класират за следващите етапи от Конкурса. Организаторът декларира, че няма да спекулира или да предоставя на други юридически или физически лица личните данни на участниците, а именно: трите имена, рождена дата, актуален телефон за връзка и актуален e-mail адрес.
Организаторът заявява, че всякакви снимки с непристойно съдържание или със съдържание, различно от целта и темата на Конкурса, ще бъдат автоматично премахвани от сайта.
След приключването на регистрацията всеки Участник ще получи на посочения от него е-мейл адрес уникален код, който код ще му бъде необходим по-нататък при следващите етапи от Конкурса.