Официални правила на конкурса за най-оригинална декоративна завършваща мазилка „DECOR Майстор„


Екипът на RÖFIX от години строи домовете на българите и за нас всеки успех на България е вдъхновение. Ние традиционно поддържаме добрите практики и високи постижения. Новите тенденции в строителството са предизвикателство, което RÖFIX приема с готовност да отговори на модерните изисквания в интериора и екстериора. Затова ние търсим и се надяваме да открием онези майстори на мазилки, които носят в себе си оригиналното мислене, уникалната сръчност и състезателен дух. Точно тези майстори ще се радваме да се включат в националния конкурс на RÖFIX за най-оригинална декоративна завършваща мазилка – „DECOR Майстор“.

За нас ще бъде чест да се запознаем с всички Вас, да обменим идеи и опит и да поставим началото на една градивна съвместна работа! Най-успешно представилите се ще получат уникални награди! Включете се! Заслужава си!

1. Организатор:

Организатор на конкурса „DECOR Майстор“ е „Рьофикс“ ЕООД, ЕИК 112599046, със седалище и адрес на управление в гр. Септември, ул. „Спартак“ 10, наричан по-долу за краткост „Организатор”.

2. Право на участие в Конкурса: 

Участник в Конкурса може да бъде всяко физическо лице на възраст над 16 години, с местоживеене Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Конкурса лица.

Участието в Конкурса не е обвързано с покупка.

* Непълнолетни лица могат да участват в Конкурса и последващото разпределение на награди само със съгласието на родител /настойник/. Наградата може да бъде получена от родител /настойник/.

3. Период на играта:

Конкурсът ще се проведе в периода от 12.09.2016 г. до 31.01.2016 г. включително в три основни етапа.

Заявления за участие ще се приемат до 23:59 часа на 31.10.

На 28.02.2016 г. на официално събитие – финал на Конкурса – ще бъдат обявени първите трима победители.

Първите трима класирали се Участника от всеки регион ще получат поощрителни междинни награди.

Етапи на Конкурса:

Първи етап 12.09.2016 г. – 30.11.2016 г.

На специално създадения сайт decormaistor.bg всеки участник ще може да се регистрира и да качи снимки на неограничен брой видове мазилки, изработени от него. От всеки вид мазилка участниците имат право да качат в сайта само по една снимка. При регистрацията майсторите имат опция да дадат уникални имена на своите мазилки, както и да посочат в кой склад на нашите партньори ще предоставят мостра на мазилката си, ако се класират за следващите етапи от Конкурса. Организаторът декларира, че няма да спекулира или да предоставя на други юридически или физически лица личните данни на участниците, а именно: трите имена, рождена дата, актуален телефон за връзка и актуален e-mail адрес. С регистрацията на всеки Участник в Конкурса се приема, че той е запознат с правилото мазилката/мазилките, с които се включва в състезанието, да са изработени с материали на RÖFIX.

Организаторът заявява, че всякакви снимки с непристойно съдържание или със съдържание, различно от целта и темата на Конкурса, ще бъдат автоматично премахвани от сайта.

Сред приключването на регистрацията всеки Участник ще получи на посочения от него е-мейл адрес уникален код, който код ще му бъде необходим по-нататък при следващите етапи от Конкурса.

Втори етап – 01.12.2016 г. – 31.12.2016 г.

За всяка снимки на оригинални завършващи мазилки, качена на сайта decormaistor.bg, ще може да се гласува свободно от посетителите. Снимките, събрали най-много харесвания, ще продължат в следващия етап.

Трети етап – 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г. Всеки майстор ще предостави мостра на гипсо-картон на своята мазилка, с която се е класирал за трети кръг на Конкурса. Участникът предварително е заявил в кой склад ще предостави мострата, като за целта трябва да носи със себе си и уникалния код, който е получил по време на регистрацията си.

Жури в състав: представител на съответния склад за строителни материали и представител на RÖFIX ще изберат от мострите най-оригиналните и красиви декоративни завършващи мазилки, които ще се класират за финалния кръг на Конкурса.

Порвите трима класирали се Участника от всеки регион ще получат поощрителни междинни награди:

Участник, класиран на Първо място – 500 лв. под формата на продукти RÖFIX

Участник, класиран на Второ място – 300 лв. под формата на продукти RÖFIX

Участник, класиран на Трето място – 100 лв. под формата на продукти RÖFIX

Финал на Конкурса – 28.02.2017 г. На специален спектакъл с много VIP гости от строителния сектор и извън него и след забавни и оригинални предизвикателство пред класиралите се майстори, най-оригиналната завършваща мазилка ще „заведе“ своя майстор на СКИ-екскурзия в Австрия. Жури на финалния кръг на Конкурса ще бъдат представители на видни български архитекти, изпълнители от строителния сектор, интериорни дизайнери, дистрибутори на строителни материали и пр.

4. Награди:

Първа награда: СКИ – екскурзия за двама до Австрия с посещение на завода на RÖFIX в град Рьотис и включен пълен пансион.

Втора награда: Едноседмична почивка за двама в СПА-хотел в Банско с включен пълен пансион.

Трета награда: СПА – уикенд за двама във Велинград с включен пълен пансион.

Организаторът е предвидил и комплект професионални инструменти за всички останали финалисти!

Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата.

Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес.

6. Допълнителни разпоредби:

С подаване на заявка за участие в Конкурса всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Конкурса.

Организаторът има правото в установените от закона граници да използва образа, снимките и името на спечелилите награда участници, в последващи рекламни, маркетингови и промоционални материали, без допълнително възнаграждение или предварително уведомяване, като с участието си в конкурса се счита, че всички участници дават съгласието си за това.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, включително срок на Конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на Конкурса – decormaistor.bg

Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати Конкурса при възникване на причини за това.

7. Ограничения на отговорността: 

Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този Конкурс; ограничен достъп до Интернет връзка; повреда в системата на decormaistor.bg или на официалната страница на Рьофикс България във Facebook; други форсмажорни обстоятелства.

Включването на участниците в конкурса означава, че те са приели както настоящите условия и правила за провеждането му и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.