Регламент и етапи


Участник в Конкурса може да бъде всеки майстор на възраст над 16 години, с местоживеене Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Конкурса лица. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка.

* Непълнолетни лица могат да участват в Конкурса и последващото разпределение на награди само със съгласието на родител /настойник/. Наградата може да бъде получена от родител /настойник/.

Етапи на Конкурса:

Първи етап 12.09.2016 г. – 30.11.2016 г. На специално създадения сайт decormaistor.bg всеки участник ще може да се регистрира и да качи снимки на неограничен брой видове мазилки, изработени от него. От всеки вид мазилка участниците имат право да качат в сайта само по една снимка. При регистрацията майсторите имат опция да дадат уникални имена на своите мазилки, както и да посочат в кой склад на нашите партньори ще предоставят мостра на мазилката си, ако се класират за следващите етапи от Конкурса. Организаторът декларира, че няма да спекулира или да предоставя на други юридически или физически лица личните данни на участниците, а именно: трите имена, рождена дата, актуален телефон за връзка и актуален e-mail адрес. Организаторът заявява, че всякакви снимки с непристойно съдържание или със съдържание, различно от целта и темата на Конкурса, ще бъдат автоматично премахвани от сайта. След приключването на регистрацията всеки Участник ще получи на посочения от него е-мейл адрес уникален код, който код ще му бъде необходим по-нататък при следващите етапи от Конкурса.

Втори етап – 01.12.2016 г. – 31.12.2016 г. За всяка снимки на оригинални завършващи мазилки, качена на сайта decormaistor.bg, ще може да се гласува свободно от посетителите. Снимките, събрали най-много харесвания, ще продължат в следващия етап.

Трети етап – 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г. Всеки майстор ще предостави мостра на гипсо-картон на своята мазилка, с която се е класирал за трети кръг на Конкурса. Участникът предварително е заявил в кой склад ще предостави мострата, като за целта трябва да носи със себе си и уникалния код, който е получил по време на регистрацията си. Жури в състав: представител на съответния склад за строителни материали и представител на FIX ще изберат от мострите най-оригиналните и красиви декоративни завършващи мазилки, които ще се класират за финалния кръг на Конкурса.


Финал на Конкурса – 28.02.2017 г. На специален спектакъл с много VIP гости от строителния сектор и извън него и след забавни и оригинални предизвикателства пред класиралите се майстори, най-оригиналната завършваща мазилка ще „заведе“ своя майстор на екскурзия в Австрия. Жури на финалния кръг на Конкурса ще бъдат представители на видни български архитекти, изпълнители от строителния сектор, интериорни дизайнери, дистрибутори на строителни материали и пр.